سوزن
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون سوزن1170/1050/1060 -
اپسون سوزن 2170/2550 - 50,000
اپسون سوزن 300/+300 -
اپسون سوزن570/1070/100 -
بوبین سوزن بلندLQ-2180 0 150,000
بوبین سوزن LQ-2170 0 150,000
سوزن اپسون pr2/pr2e/pr2plus 1 100,000
سوزن pr4sl 1 70,000
سوزن هد bp9000 1 170,000