مادربرد
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون مادربرد 2170 2022437
اپسون مادربرد 2180 دست دوم 2033578 800,000
ابپسون مادربرد 1060 -
اپسون مادربرد +1060 -
اپسون مادربرد 1050 -
اپسون مادربرد +1050 -
اپسون مادربرد 8000 -
اپسون مادربرد 5000 -
اپسون مادربرد +5000 2023890
اپسون مادربرد 1070 -
اپسون مادربرد +1070 -
اپسون مادربرد 100 -
اپسون مادربرد 300 2014600
STY-1520 اپسون مادربرد -
DFX-8500 اپسون مادربرد 2024768
اپسون مادربرد DFX9000 2103150 19,000,000
اپسون مادربرد +300II 2115370 1,400,000
اپسون مادربرد +LQ300 2087341 450.000
مادربرد pr2plus 0 5,900,000
مادربرد pr2e 1 0 1,500,000