گیره گاید
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون گيره گايد چپ 1170 1005236
اپسون گيره گايد 1170 1039350 100,000
اپسون گيره گايد چپ 2170 1039413 100,000
اپسون گيره گايد راست 2170 1025303 100,000
تن شن گاید 2180 0 450,000
گیره گاید 2180 جفتی 0 140,000