اپسون متفرقه
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اپسون مادربرد +300 - 900,000
اپسون خط كش 100 -
اپسون قاب زيرو روي 2170 -
اپسون پلاتن 300 -
اپسون هدابت كاغد 300 -
اپسون قاب رو300 -
اپسون سريال برد1170/2170/2180 -
اپسون در جلو 2180/2170 1025043
اپسون فن هد 8000 -
اپسون در جلوي 1170 -
اپسون برد درايورDFX-8000 -
اپسون پولكي هد 1170 -
اپسون سوكت پارالل DFX-5000 -
اپسون نمد محور هد DFX F346003200
اپسون كاغذ كش پلاتن 2170 -
اپسون نمد زير محور هد 1170 1073682
اپسون پنل 2170 2027196
اپسون GATE ARRAY 2170 -
اپسون قاب روي 570 -
اپسون كپي بايوس 2180 -
اپسون كپي بايوس 300 -
اپسون غلطك بالابر كاغذ DFX-5000 -
اپسون سوئيچ برد 300 -
اپسون سوكت مادربرد 2170 -
اپسون كالر كيت 300 -
اپسون نوار انكودر +DFX8500/5000 1016040
اپسون نمد زير هد 2170 1030844
اپسون پمپ STY-1520 -
اپسون 1170 cut sheet feeder -
حلال سفيد بازكننده هد جوهر افشان -
حلال قرمز بازكننده هد جوهر افشان -
اپسون برد درايورDFX-8500 -
حلال قرمز EPSON - 150,000
حلال سفید EPSON - 120,000
اپسون مادربردLQ-300+ 2087341 450,000دست دوم
اپسون حامل هد 9000 0
اپسون حامل هد 1290 0
اپسون حامل هد 5000+ 0
اپسون کابل سنسور2170 0
کلاهک پمپ 1290 1055173
اپسون پنل DFX-9000 0 2,000,000
اپسون هد دست دوم LQ-2180 0 1,500,000
پنل DFX-8500 2024218U 1,100,000
ریبون مسک dfx-9000 0 240,000
تیغه فلزی 2180 0 0 120,000
بردکرییج9000 0 5,500,000
نوارانکودر9000 0 1,800,000
بوش پلاتن جفتی lq-2180 0 80,000
کرییج موتور lq-2180 0 200,000
سریال بردserial board 590/2190 550,000
سریال بردserial board 1170/2170/2180 550,000