آداپتور
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اچ پي اداپتور HP 690 -
اچ پي اداپتور HP 7960 0950-4466
اچ پي اداپتور HP G55/G85/PSC950 0950-3807
اچ پي اداپتور HP 5150/5550/7660 0950-4401
اچ پي اداپتور HP 6110 0950-4340
اچ پي اداپتور HP 1100d C8124-60014
اچ پي اداپتور HP SCANNER 7400 ADP-36XB
اچ پي اداپتور HP SCANNER 35XX 898-1015-E12S
آداپتور24ولت PR4SLدست دوم 0 0 0
12V/1.5Aآداپتور 0 120,000
18V/1..5A آداپتور ر18V/1.5A0 160,000
18V/2.2A آداپتور 0 350,000
آداپتور SILICORE 220V/8V 1000MA AC 0 150,000
آداپتور SINO-AMEDICAN 220V/9V 1000MA AC 0 150,000
آداپتور PANASONIC 220V/12V 500mA dc 0 150,000
آداپتور us robotics 220/9V 1000mA Ac 0 150,000
آداپتور D-LINK 220/9V 1000mA Ac 0 150,000
آداپتور(سه سوکت 6سوزنه) CISCO 220/13.8V 1.5A Ac 0 350,000
آداپتور PANASONIC 220V/9V 300MA ac 0 150,000
آداپتور PANASONIC 220V/5V 2Adc 0 150,000
آداپتور FAIRWAY 220/6V 1.75A Dc 0 150,000
آداپتور RICOH 220V/5V 1.7A dc 0 150,000
آداپتور ASTEC 24V 1.5A DC 0 150,000
آداپتور IPC 24V 1.5A DC 0 150,000
آداپتور IPC 24V 3000MA DC 0 150,000
CISCOآداپتور 12V/02A,5V/.3A 0 150,000
آداپتور 24v/1.5A اسکنر hp-5590 0 350,000