بوش
نام کالا کد فنی فروش آکبند فروش طرح
اچ پي بوش ترانسفر راست HP 1100 RB2-3939-000CN
اچ پي بوش ترانسفر چپ HP 1100 -
اچ پي بوش غلطك فشار راست HP 1100 -
اچ پي بوش غلطك فشار چپ HP 1100 -
اچ پي بوش غلطك فشار راست HP 1200 - 170,000
اچ پي بوش غلطك فشار چپ HP 1200 - 85,000
بوش HP 2035/2055 - 150,000
بوش HP 1320/2014 RC1-3609-020 170,000 80,000
بوش HP 1200/1300 - 130,000 60,000
بوش HP 4250/4350 - 180,000 100,000
بوش HP 1010 RC1-2079-000
بوش پرس 2015 0 0 150,000
بوش غلطک فشار hp-1022 0 170,000
بوش دوسرغلطک پرسhp-3005 0 300,000