فرم استخدام
شغل مورد درخواست
مشخصات فردی
جنسیت 
نام 
نام خانوادگی 
تاریخ تولد
          
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
تاریخ پایان خدمت
محل سکونت
تلفن تماس   
تلفن همراه 
Email 
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی
زبان انگلیسی

   مکالمه
  ترجمه
   خواندن
   نوشتن
دوره های آموزشی تخصصی

در صورت انتخاب گزینه ی سایر، نام ببرید
توانایی ها

مونتاژ کامپیوتر
نصب ویندوز XP
نصب office
آشنایی با شبکه
تعمیرات چاپگر
سوابق کاری
نام شرکت/فروشگاه
نوع فعالیت شرکت/فروشگاه
مدت اشتغال
علت خاتمه کار